zaświadczenia

Wnioski potwierdzające kształcenie w PWSZ, w celu przedłożenia w PFRON, proszę przesyłać na adres: a.ostrowska@pwsz.glogow.pl