Stypendia dla niewidomych i słabowidzących

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) już czwarty rok kontynuuje realizację programu stypendialnego, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby.

Pełne informacje na temat stypendiów oraz obowiązujące dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej:

www.fpdn.org.pl