Pomoc materialna

Przypominam o składaniu dokumentów w celu uzyskania pomocy materialnej: stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zaświadczeń dla PFRON.

Proszę o dostarczenie do Biura (pok. 201b) aktualnych orzeczeń (jeśli upłynęła ważność poprzednich).