AKTUALNOŚCI

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  2. kwietnia, na znak solidarności z osobami z autyzmem, wokół nas będzie dominował kolor niebieski.

  Według specjalistów, co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. W Polsce autyzm to najczęstsze zaburzenie rozwojowe.

  Jak co roku studenci 3. roku Pedagogiki wspomagają działania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. W tym roku, niestety, już nie biorąc udziału w zajęciach.

  Na znak solidarności i pamięci wykonują jednak plakaty, prezentacje.

  NIE BĄDŹ ZIELONY!!! Zapoznaj się z informacjami

  http://autystyczni.pl/

  Dofinansowanie kształcenia w ramach PFRON

  PCPR w Głogowie informuje, iż realizujepilotażowy program „Aktywny samorząd – Moduł II” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowany ze środków PFRON.

  Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach semestru letniego będzie dostępny 01.03.2020 – 31.03.2020r.

  adres:

  PCPR w Głogowie

  ul. Słowiańska 13, pokój nr 1

  w godz. 9.00-14.00.

  tel. 76 837 35 04

  Zawody w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami 26.04.2020 r.

  Zawody odbędą się one w dniu 26.04.2020 r. na Politechnice Łódzkiej i mają status ogólnopolski.
  Organizatorem zawodów jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej wraz z trenerem trójboju siłowego i wyciskania leżąc  Centrum Sportu PŁ – Marcinem Laśkiewiczem.
  Zawody te będą organizowane po raz pierwszy.
  Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach  prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Laśkiewiczem, który udzieli wszystkich informacji:
  tel: 605 627 132 

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PWSZ

   Osoby z niepełnosprawnością na stałe wpisały się już w rzeczywistość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Z powodzeniem realizują one rolę studenta, są naszymi kolegami i koleżankami. Tradycją jest już to, że w PWSZ pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych przypadającym 3. grudnia. Z tej okazji głośniej mówimy o osobach z niepełnosprawnością, o ich radościach i smutkach. Zależy nam na tym, by poszerzyć naszą wiedzę w obszarze niepełnej sprawności, wzbogacić nasze umiejętności w kontakcie z osobami jej doświadczającymi, sprawić, by relacje osoba pełno – niepełnosprawna charakteryzowały się zrozumieniem, życzliwością.

   

  Zapraszam więc studentów i pracowników PWSZ do udziału w obchodach 3 XII

   

  1. Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością – (komunikat z badań prowadzonych przez studentki III roku pedagogiki niestacjonarnej w ramach zajęć prowadzonych z dr A. Ostrowską – prezentacje na ekranie)
  2. Wizerunek i twórczość osób niepełnosprawnych – prezentacje multimedialne – ekran (parter, budynek A i B 3.12.2019r., godz. 8.00 – 16.00), strona internetowa PWSZ;
  3. Student / Uczeń z niepełnosprawnością (wystawa tematyczna publikacji, artykułów, dokumentów) – Biblioteka PWSZ, 3 – 4.12.2019r., w godzinach otwarcia czytelni);
  4. Studenci (III r. POWzTZ z dr A. Ostrowską) w MORIUS (zapoznanie z ofertą Ośrodka, udział w zajęciach, przekazanie podopiecznym świątecznej niespodzianki – grudzień 2019r.;
  5. Aktywni i niezależni – zajęcia integracyjne studentów z niepełnosprawnością na basenie Chrobry (grudzień 2019 lub styczeń 2020r. – zapisy u dr A. Ostrowskiej)

   

  Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

   

  Wieczór integracyjny

  Kilka pamiątkowych zdjęć z wieczoru integracyjnego. Zachęcam do udziału w kolejnych przedsięwzięciach

   

  Pomoc materialna

  Przypominam o składaniu dokumentów w celu uzyskania pomocy materialnej: stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zaświadczeń dla PFRON.

  Proszę o dostarczenie do Biura (pok. 201b) aktualnych orzeczeń (jeśli upłynęła ważność poprzednich).

  Projekt „GraduatON”

  Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

  Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

  Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

  1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
  2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
  3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
   • Autoprezentacja
   • Organizacja czasu pracy
   • Cele, reguły, konsekwencje
   • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
   • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
  4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
  5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
  7. Wsparcie opiekunów stażowych.

  W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

  1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
  2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
  3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
  4. materiałów szkoleniowych;
  5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
  6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
  7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

  Zapraszamy do kontaktu:

  telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

  więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie