Programy, projekty, stypendia

Komputer dla Homera 2003, Pitagoras 2007, Student Pegaz 2003,
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Programy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zgodnie z nowymi procedurami realizacji programu, wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby Uczelni. Szczegółowe informacje o programie wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Głogowie, ul. Słowiańska 13, Tel/Fax: (76) 834 10 03 lub (76) 831 30 28.

Pozyskiwanie stypendiów zagranicznych (oferty w Europie)

Portal Komisji Europejskiej:
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
http://www.acadeicjobseu.com/default.asp
http://mobility.embo.org/
http://www.eurostudenci.pl/
http://www.interedu.com/

Programy stypendialne i studiowanie w USA
http://www.collegenet.com/elect.app/app
http://www.iefa.org/
http://www.collegequest.com/
http://www.collegeboard.com/student/plan/index.html
http://www.studyabroad.com/
http://www.fastweb.com/
http://scholarships.com/
http://apps.collegeboard.com/cbsearch_ss/welcome.jsp