DYŻURY

W semestrze zimowym 2017/2018 dyżury Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

  • poniedziałek TP 12.00-13.30
  • środa TP 12.00-13.30
  • oraz w termiach zjazdowych dla studentów NST