Dofinansowanie kształcenia w ramach PFRON

PCPR w Głogowie informuje, iż realizujepilotażowy program „Aktywny samorząd – Moduł II” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowany ze środków PFRON.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach semestru letniego będzie dostępny 01.03.2020 – 31.03.2020r.

adres:

PCPR w Głogowie

ul. Słowiańska 13, pokój nr 1

w godz. 9.00-14.00.

tel. 76 837 35 04