„Aktywny Samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie realizuje pilotażowy program, dzięki któremu studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie kosztów edukacji na semestr zimowy 2020/2021.

Termin składania wniosków do 10 października 2020r. poprzez stronę internetową: https://sow.pfron.org.pl